Veranderen van contactgegevens

U kunt uw contactgegevens (postadres, emailadres, telefoonnummer, enz.) op twee manieren veranderen:

  • Als u uw emailadres aan ons heeft doorgegeven, kunt u uw gegevens zelf via het ledensystem veranderen.
  • Aanpassingen kunt u via het contactformulier aan de ontvanger "Ledenbeheer" versturen.

Beëindiging van het lidmaatschap

U kunt, gedurende het jaar, ten allen tijden via het contactformulier aan de ontvanger "Ledenbeheer" het beëindigen van uw lidmaatschap aankondigen. U zult dan na enkele dagen een bevestiging per email ontvangen. Het lidmaatschap zal dan aan het einde van het kalenderjaar stopgezet worden. De contributie voor dat jaar moet dan nog betaald worden, net als nog niet betaalde contributies van de jaren daarvoor.