16 juni 2018: Museumbezoek

Een Hollander uit Utrecht - Barthold Suermondt (1818-1887) – heeft het tijdens zijn leven een van de meest vooraanstaande burgers van Aachen gebracht.

Wij nodigen U uit om zaterdag 16. Juni 2018 om 11:00 uur de expositie „Gestatten, Suermondt!“ in Suermondt-Ludwig-Museum, Wilhelmstraße 18 in Aachen te bezoeken.

De directeur van het museum - dhr. Peter van den Brink - zal ons hoogstpersoonlijk door de expositie rondleiden.

De expositie bestaat uit schilderijen, die Barthold Suermondt tijdens zijn leven verzameld heeft en voor een deel aan de stad Aachen geschonken heeft. Een ander deel heeft hij verkocht aan de Berliner Gemäldegalerie. Deze schilderijen zijn als bruikleen op de expositie te zien.

Wij verheugen ons op uw deelname aan deze excursie, die gratis is. Gelieve zich voor 12 juni 2018 aan te melden. Introducés zijn welkom. Gelieve deze ook aan te melden. Na de excursie is een lunch gepland. Gelieve aan te geven of u mee wilt lunchen.

U kunt zich tot 12 juni 2018 aanmelden voor deze excursie door een mail te sturen via het contactformulier aan "Aanmeldung activiteiten". Vermeld uw naam, het aantal deelnmers en of u wilt deelnemen aan de lunch. Wij verheugen ons op uw komst!