19 maart 2017: "Neutralgebietes von Moresnet"

Bij deze nodigen wij u uit voor een lezing over de spannende geschiedenis van Neutraal Moresnet De lezing zal plaatsvinden in combinatie met een rondleiding. De lezing en rondleiding zal verzorgd worden door dr. Herbert Ruland. Dr. Herbert Ruland is wetenschappelijk directeur van de afdeling GrenzGeschichte van de Autonome Hochschule van de Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen

Lezing & rondleiding door dr. Herbert Ruland op
zondag 19 maart van 14.00 tot 16.30 uur
in het Geuldalmuseum, Maxstraße 9, 4721 Kelmis (België)

Het Geuldalmuseum stelt op een zeer subtiele manier de politieke en geschiedkundige bijzonderheid van Neutraal Moresnet ten toon, alsook de geschiedenis van de zinkindustrie en de “Vieille Montagne”. Het herbergt ook een rijke verzameling aan mineralen uit de omgeving. Foto’s tonen de typische en zeldzame flora die op de zinkbodems te vinden zijn. De utopische metamorfose van het neutrale gebied in een staat gekenmerkt door het Esperanto en regionale volkskunde, wordt eveneens geschetst. Informatie over Neutraal Moresnet, klik hier.

U kunt zich voor de lezing en rondleiding aanmelden bij ger.essers@dng-aachen.eu. U mag ook niet-leden introduceren. Vermeld naam/adres en het aantal personen. Vermeld ook of u na afloop van de excursie - op eigen kosten - mee gaat eten. U dient zich vóór 10 maart 2017 aan te melden. Telefonische aanmelding is ook mogelijk: 00 31 43 325 5300. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.