Publicatie: Het Nederlandse en Duitse socialezekerheidsstelsel: een poging tot sociale Europese harmonisatie
Ger Essers (Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen) schreef een artikel (10 pag.) met als titel: ’Nederlandse en Duitse socialezekerheidsstelsels: een poging tot sociale Europese harmonisatie: (mehr) in Vielfalt geeint - (meer) in verscheidenheid verenigd’. In dit artikel worden de beide socialezekerheidsstelsels kort beschreven, met elkaar gecoördineerd en daarna geharmoniseerd. Geconcludeerd wordt dat sociale zekerheidsharmonisatie een utopie is, doch dat convergentie op basis van Europese sociale waarden en normen mogelijk is. Een Europese Sociale Unie is mogelijk: meer eenheid in verscheidenheid! Lees meer.