4 april 2017: Mitgliederversammlung

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 4 april 2017. Inloop vanaf 18.00 uur met koffie of thee. Om 18.30 uur  start het programma met een welkomstwoord door Burgemeester Reg van Loo. Daarna neemt Thomas Clemens ons mee op een tour door het landschap van het grensoverschrijdende Openbaar Vervoer.

Na afloop van de ledenvergadering bestaat de mogelijkheid tot een hapje en een drankje op locatie. De ledenvergadering vindt plaats in de Kopermolen, Von Clermontplein 11, 6291 Vaals.

Agenda van de ledenvergadering:
1.    Opening door de voorzitter 

2.    Vaststellen samenvatting vorige ledenvergadering (zie bijlage)
3.    Verslag bestuursactiviteiten 
2016 (zie bijlage)
4.    Activiteiten 2017
5.    Financieel verslag 

6.    Verslag van de kascontrolecommissie
7.    Decharge penningmeester 

8.    Decharge bestuur
9.    Aanpassing contributiegelden
10.    Rondvraag

Wij vragen u om zich tot 28.03.2017 aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar linda.wings@dng-aachen.eu. Via dit adres kunt u ook ideeën en wensen kenbaar maken voor ons DNG jaarprogramma.
Met vriendelijke groeten,
Vorstand DNG zu Aachen