9 mei 2016: Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 9 mei 2016 vanaf 18.30u. Michael Esser geeft een lezing met de titel “Europa liegt um die Ecke”. Na afloop van de ledenvergadering om 20.30 uur bestaat de mogelijkheid om gezellig te dineren bij Restaurant Macaroni, Schmiedstraße 24, 52062 Aachen.

De locatie voor de lezing en de ledenvergadering is het S-Forum van de Sparkasse Aachen, Raum 2/3, Kleinmarschierstraße 11-15, 52062 Aachen.

Agenda van de ledenvergadering:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag bestuursactiviteiten
  3. Financieel verslag
  4. Verslag van de kascontrolecommissie
  5. Decharge penningmeester
  6. Decharge bestuur
  7. Bestuursverkiezing van de vice-voorzitter en een Assessor
  8. Activiteiten 2016
  9. Rondvraag

Wij vragen u om zich vooraf tot 02.05.2016 aan te melden voor het diner in verband met de reservering. Dit kan door een mailtje te sturen naar linda.wings@dng-aachen.eu. Via dit adres kunt u ook ideeën en wensen kenbaar maken voor ons DNG jaarprogramma.