11 november 2015: Wittemer Gespräch

Sinds het vorige Wittemer Gespräch (oktober 2014) is er aan nieuwe bevindingen en initiatieven met betrekking tot het belang van de grensregio’s weer veel op gang gekomen. Met als hoogtepunt het in het voorjaar tot stand gekomen Coalitieakkoord Provinciale Staten Limburg, waarin de noodzaak van de doorontwikkeling van de Euregio expliciet aan de orde wordt gesteld. Citaat: ‘De coalitie investeert de komende jaren fors in de euregionale en (economische) internationale samenwerking.Niet omdat dat nu een toevallige keuze is, maar omdat het noodzakelijk is. Limburgers die mentaal en fysiek de grenzen durven over te steken maken de toekomst van Limburg. Grensoverschrijdend denken én vooral ook handelen is een rode draad door alle programma’s van het coalitieakkoord heen’.

Ruimhartige ondersteuning voor het feit dat de grensregio’s meer aandacht verdienen werd recentelijk aangeleverd door minister Kamp van Economische Zaken met een brief aan de Tweede Kamer over het thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid', door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de analyse ‘Investeren in de Grensregio’s is investeren in de Toekomst’ en met het rapport ‘Arbeidsmarkt zonder Grenzen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving; een der belangrijkste adviesorganen van de Nederlandse overheid.

Met deze ‘uitingen’ ligt meteen ook de vraag op tafel naar de wijze waarop we het realiseren van ‘méér Euregio’ gaan bewerkstelligen, zowel wat betreft de organisatorische aanpak als het op te stellen actieprogramma. Daarbij gaat het niet alleen om bijstellen van een groot aantal conditionerende omstandigheden in onder meer de arbeidsmarkt, het onderwijs, de gezondheidszorg, de cultuursector en het openbaar vervoer, maar ook om het losweken van voldoende engagement voor de doorontwikkeling van de Euregio bij de eigen burgers, lokale bestuurders en ondernemers. En om het bespelen van (delen van) de media, die een bijscholingscursus over de toekomstkansen voor de Euregio goed kunnen gebruiken, om het enthousiasmeren van de buren over de grens, die voor het realiseren van de Nederlandse/ Limburgse ambities onmisbaar zijn en om het aanspreken van ‘Den Haag/Berlijn/Brussel’ waarvan een aparte beleidsmatige aanpak voor de doorontwikkeling van de grensregio’s verlangd mag worden.

Het programma: De aanpak van deze thematiek, ondergebracht in de navolgende ‘omlijsting’ “Geen woorden, maar daden: de Euregio nu echt gebruiksklaar maken voor burgers, bestuurders en ondernemers” vormt de kern van de presentaties en van het debat dat de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen, in samenwerking met de Vrouwen in de Euregio, ook dit jaar weer organiseert in de bibliotheek van het Klooster Wittem op 11 november a.s. 16.00-18.30 uur.

Sprekers

Hans Teunissen, gedeputeerde van de Provincie Limburg. Thema: De Euregionale samenwerking als zwaartepunt in het beleid van de provincie Limburg: aanpak en actiepunten!

Marcus Optendrenk, Mitglied Landtag NRW. Thema: De relatie met belangrijke grensregio’s in het bijzonder met de Euregio Maas-Rijn, bezien vanuit de Nord-Rhein-Westfaalse invalshoek. Hoe aan te sluiten bij de hausse aan analyses en plannen die zich op dit moment aan de Nederlandse zijde presenteren?

In het panel dat aansluitend het debat met de sprekers aangaat nemen onder andere plaats, Michael Bayer, Hauptgeschäftsführer IHK Aachen, Andy Dritty, Directeur Euregio Rijn-Maas-Noord en Bert Kamphuis, wethouder van de Gemeente Sittard-Geleen met o.a. het thema internationalisering/euregionalisering in zijn portefeuille.

Tijdindeling

15.30 - 16.00 uur. Ontvangst in de ruimte naast de bibliotheek Klooster Wittem.
16.00 - 17.30 uur. Toespraken en paneldiscussie.
17.30 - 18.30 uur. Aangeklede borrel.

Aanmelden

Stuur vóór 28 oktober a.s. een email via het contactformulier (Aanmelding activiteit) onder vermelding van uw naam en eventueel het bedrijf of organisatie dat/die u vertegenwoordigt. Aanmelden kan ook schriftelijk op het in deze uitnodigingsbrief aangegeven adres van mevrouw Kronenwerth. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Gasten zijn van harte welkom. Gelieve deze ook aan te melden.

Routebeschrijving

Het Klooster Wittem is gelegen aan de Wittemer Allee 32 , 6286 AB Wittem. Vanaf Aken en Maastricht te bereiken met buslijn 50. Ruime parkeerplaats op locatie aanwezig. De lezing vindt plaats in de bibliotheek. Deze is te bereiken via het pad, dat rechts langs het hotel De Roode Leeuw loopt, naar de achterkant van het complex.

Downloads

wittem_2015_nederlands.pdf