15 december 2014: Muziek en poëzie

Het jaar loopt op zijn einde en wij kijken terug op een energieke tijd met veel bijeenkomsten, interessante grensoverschrijdende ontmoetingen en interculturele ervaringen. Graag willen wij met u op het jaar 2014 proosten en u uitnodigen voor onze jaarlijkse bijeenkomst in kerstsfeer in de Kopermolen in Vaals. Dit jaar hebben wij gekozen voor het motto:

Muziek Woordkunst Poëzie
Datum: 15-12-2014 / 18u – 20u
Plaats: De Kopermolen Vaals
Von Clermontplein 11, Vaals

Het bijzondere dit jaar is dat wij deze avond samen met u invulling willen geven en u uitnodigen hieraan deel te nemen. Wij zouden ons zeer verheugen als u actief aan de bijeenkomst van dit jaar wilt deelnemen door een bijdrage in de categorie muziek of poëzie, bijvoorbeeld een voordacht van uw lievelingsgedicht in de Nederlandse of Duitse taal. Natuurlijk bent u ook ‚enkel’ als toeschouwer van harte welkom en verwelkomen wij ook graag geïnteresseerde vrienden of familie.

Ter voorbereiding nodigen wij u ook hartelijk uit voor de:

Workshop
„Gedichten leren schrijven en voordragen “
Datum: 03-12-2014 / 18u – 20u
Plaats: Borchersstraße 20, 52072 Aachen
(In de ruimtes van advocatenkantoor Eßer & Kollegen)

Het is ons gelukt om Gijs ter Haar, een dichter en ‚Poetry-slammer, als workshopleider te strikken. Hij zal de deelnemers meenemen in de wereld van poëzie en voordrachtkunst. De deelnemers aan deze workshop hebben de mogelijkheid om hun gedichten voor te dragen tijdens de kerstviering op 15-12-2014 in de Kopermolen. De deelname aan deze workshop is vrijblijvend en zonder voordrachtsplicht tijdens de bijeenkomst van 15-12-2014.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden per e-mail aan "Aanmelding activiteit", telefonisch via 0049-241-8886201 tot en met 30-11-2014. De aanmelding is kosteloos, waarbij een vrijwillige gift aansluitend na de workshop en/of de kerstviering welkom is. Vermeld a.u.b. bij uw aanmelding of u zich voor de kerstviering op 15-12-2014 en/of workshop op 03-12-2014 aanmelden wil en of u een muzikale of literaire bijdrage wil leveren. In dat geval vragen wij u om de titel en de soort voordracht, de naam van de persoon die voordraagt alsook de geschatte tijd van uw voordracht.

Wij verheugen ons op talrijke gasten en artiesten!

Wat is een Poetry-Slam?

Poetry-Slam – ‚Dichterswedstrijd’ -

is een moderne vorm van voordracht van poëzie, die jonge woordkunstenaars een mogelijkheid biedt om hun kunnen met gelijkgezinden te meten en te strijden om de winst.

Downloads:

2014_uitnodiging_muziek_poezie.pdf