9 oktober 2014: Wittemer Gespräche

Met voldoening stellen we vast dat er op dit moment intensief wordt nagedacht over de toekomst van onze Euregio Maas-Rijn. In april jl. vond in Sittard een druk bezocht symposium plaats, onder de titel: ‘De kracht van de Euregio’. Zondag 31 augustus vindt, aansluitend op het herdenkingsfeest ’200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ in Maastricht, eveneens in Maastricht, een burgermanifest-bijeenkomst plaats met als leidend motief: ’Waar een wil is, is geen grens’. In een, op een 80 pagina’s tellende nota gebaseerd, manifest wordt duidelijk gemaakt dat er met het ‘betekenisloos maken’ van de grenzen voor onze Euregio een enorme winst aan economische, culturele en sociaal-maatschappelijke zeggingskracht te behalen valti. Het recente rapport: Atlas van Kansen voor Zuid-Limburg, Tongeren Luik en Aken - dat in Sittard nadrukkelijk aan de orde was - ondersteunt deze these op overtuigende wijze.

De Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen organiseert, andermaal in nauwe samenwerking met de Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn, als logisch vervolg op bovenstaande bijeenkomsten, een derde conferentie in deze reeks, met als titel:

Land met/zonder grens:
belemmeringen afbouwen en kansen benutten in de Euregio Maas-Rijn

Datum: 9 oktober a.s. vanaf 15.30 tot 18.30 uur
Plaats: bibliotheek van het Klooster Wittem.

Prof. Dr. Hildegard Schneider houdt tijdens deze bijeenkomst de inleidende toespraak.

Prof. Dr. Hildegard Schneider is Decaan van de Juridische Faculteit van de Universiteit Maastricht Zij is initiatiefneemster van het, door de Universiteit van Maastricht opgestarte en binnenkort in werking tredende ITEM-project (Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility). Een project dat, in de context van de wens voor meer daadkracht in de Euregio, als geroepen komt en dat - we citeren - ’de spil zal zijn van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking’.

Het programma:

Na de toespraak van Prof. Schneider volgt een paneldiscussie, geleid door de heer Björn Meissner van het Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft van de RWTH.
Met als panelleden: Sabine Verheyen, Europarlementariër, Joost van den Akker, lid Provinciale Staten Limburg, Ward Vleugels, Honorair Consul Duitse Bondsrepubliek in Maastricht en Dieter Rehfeld, Directeur RegioIT Aken en tevens voorzitter van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen

Tijdindeling:

15.30 - 16.00 uur. Ontvangst in de ruimte naast de bibliotheek Klooster Wittem.
16.00 - 17.30 uur. Toespraak en paneldiscussie.
17.30-18.30 uur. Aangeklede borrel.

Aanmelden:

Stuur vóór 29 September a.s. een email aan harry.welters@dng-aachen.eu onder vermelding van uw naam en eventueel het bedrijf of organisatie dat/die u vertegenwoordigt. Aanmelden kan ook schriftelijk op het in deze uitnodigingsbrief aangegeven adres van mevrouw Kronenwerth. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Gasten zijn van harte welkom. Gelieve deze ook aan te melden.

Routebeschrijving:

Het Klooster Wittem is gelegen aan de Wittemer Allee 32 , 6286 AB Wittem. Vanaf Aken en Maastricht te bereiken met buslijn 50. Ruime parkeerplaats op locatie aanwezig. De lezing vindt plaats in de bibliotheek. Deze is te bereiken via het pad, dat rechts langs het hotel De Roode Leeuw loopt, naar de achterkant van het complex.

Downloads:

2014_uitnodiging_wittemer_gespraech.pdf