20 januari 2014: 200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden: lezing van professor Wielenga in Aken

In november 2013 vonden in Nederland de eerste festiviteiten plaats in het kader van de viering van ’200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’. Gedurende een periode van 2 jaar vinden er activiteiten plaats.

De Volkshochschule Aachen en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V. organiseren naar aanleiding van ’200 jaar Koninkrijk der Nederlanden’ – een reeks lezingen over de betekenis van het Huis van Oranje-Nassau.

Op maandag 20 januari (19.00 uur) houdt professor Friso Wielenga van het ’Zentrum für Niederlande-Studien in Münster een lezing over de rol van de koning in het Nederlands politiek bestel.

Ook in 2013 maakt de koning nog deel uit van de regering en is hij om die reden betrokken bij de politieke besluitvorming. Past een dergelijke betrokkenheid nog in een moderne democratie? Zijn er argumenten om te streven naar een ceremoniële monarchie?
De lezing van professor Friso Wielinga gaat over de historische ontwikkeling van de macht en invloed van de koning gedurende de periode 1813 tot heden.

Professor Wielenga is sinds 1999 directeur van het ’Zentrum für Niederlande-Studien’ van de Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.

Het Zentrum für Niederlande-Studien is het enige universitaire instituut in Duitsland, dat zich in haar onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningstaak multidisciplinair bezig houdt met Nederland, Vlaanderen en Duitsland en met de wederzijdse betrekkingen tussen deze landen/regio’s.

www.uni-muenster.de/HausDerNiederlande
www.200jaarkoninkrijk.nl/

Het bijwonen van de lezing 20 januari (19.00 uur) bij VHS Aachen, Peterstraße 21-25, Aachen, bedraagt € 4,00. Aanmelding vooraf hoeft niet. Men kan ter plaatse betalen.