Wilt u lid worden van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft? Vul dan uw gegevens via het volgende formulier in. Uw gegevens worden aan het bestuur doorgestuurd, dat dan over een mogelijk lidmaatschap beslist. Voor een lidmaatschap geldt de volgende contributie:

Lidmaatschap Jaarlijks contributie
Enkel particulier lid: €30
Familielidmaatschap: €45
Lidmaatschap voor bedrijf of organisatie: €65
Studentenlidmaatschap: €15

Aanmelden

Met het volgende formulier kunt u het lidmaatschap aanvragen. Na het versturen zal het bestuur over uw aanvraag beslissen en u per email informeren.

CAPTCHA image

 

 

 

(Velden met een * moeten ingevuld worden)

Toestemming opslag persoonsgegevens

Ik geef uitdrukkelijk toestemming, dat de Deutsch-Niederländische Gesellschaft de hier ingevoerde gegevens mag gebruiken voor het beheren van het ledenbestand alsook om verenigingsinterne informatie (bijvoorbeeld over activiteiten) te versturen. Verder worden deze gegevens aan de Sparkasse Aachen doorgegevens ter verwerking van de betaling van de contributie (in opdracht van de DNG). Tot slot worden de gegevens ook aan alle andere leden ter beschikking gesteld, met het doel de contacten tussen de leden te bevorderen. De gegevens worden niet aan andere dan de hier genoemden personen en organisaties doorgegeven.

Mijn in het kader van de boven genoemde doeleinde gebruikte persoonlijke gegevens worden onder inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgeslagen, verwerkt, gebruikt en verstuurd.

Ik geef toestemming, dat de boven ingevoerde gegevens op de lijst van de actieve leden opgenomen worden en daarmee voor de verenigingsinterne communicatie gepubliceerd wordt. Ik kan ten alle tijde via het ledensysteem alsook via het bestuur volledige inzage in de over mij opgeslagen gegevens krijgen. Mijn gegevens worden voor de duur van het lidmaatschap opgeslagen en uiterlijk 12 maanden na beëindiging van mijn lidmaatschap gewist, als er geen vorderingen meer open zijn.