8 november 2022: Wittemer Gespräch

Na een jarenlange pauze zijn wij verheugd u te mogen uitnodigen voor het Wittemer Gespräch 2022 van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V. op 8 november aanstaande in de kloosterbibliotheek te Wittem. Vanaf 17.00u bent u van harte welkom in de refter voor een kopje koffie/thee met een lekker stukje vlaai. Om 18.00u begint het Wittemer Gespräch, dat traditiegetrouw duurt tot ongeveer 19.30u uur. Na afloop is er uiteraard weer een hapje en een drankje en de gelegenheid om nog met elkaar of met de gasten na te spreken.

In de vooraankondiging berichtten wij u al dat het thema Euregionaal onderwijs zal zijn. Een thema dat vaker aan de orde is geweest tijdens eerdere versies van het Wittemer Gespräch. Vaak is er gevraagd naar een stand van zaken, wat doen scholen ermee, wat leren onze kinderen nog van de taal en cultuur van onze buurlanden?

Prof. dr. Paul Sars, hoogleraar Nederland-Duitsland-studies aan de universiteit Nijmegen, neemt ons in zijn inleiding mee in de achtergronden en het belang van de buurtalen en buurcultuur voor onze leerlingen en de regio. Paul Sars is mede-grondlegger geweest van het project Nachbarsprachen & buurcultuur, dat in 2018 het Europees Talenlabel voor Innovatief Onderwijs kreeg.

Na de inleiding gaan wij in gesprek met de “mensen uit het veld”, docenten en leerlingen die dagelijks aan de slag zijn met buurtaal en -cultuur. Wat doen ze, wat levert dat op, welke successen vieren ze en welke beperkingen ervaren ze? We proberen daarmee een beeld te schetsen van de stand van zaken en de ambities. Uiteraard is er tijdens deze ronde ook mogelijkheid voor aanwezigen om vragen te stellen.

In het laatste deel spreken we met sleutelpersonen die vanuit beleid bezig zijn met buurtaal en buurcultuur. Wat zijn hun ambities, waar ervaren ze grenzen en wat mogen we van ze verwachten? Uiteraard zijn ook hier uw vragen van harte welkom.

Het adres van klooster Wittem is Wittemer Allee 32, 6200 AB Wittem. Parkeren kunt u gratis op de grote parkeerplaats tegenover het klooster. De ingang is – anders dan andere jaren – aan de voorkant van het klooster.

Aanmelding

Deelname is gratis, wij vragen u wel om u vooraf - uiterlijk op 20 oktober – aan te melden via ons contactformulier aan "Aanmelding activiteit".