6 september 2019: Ledenvergadering en concert

Zoals reeds aangekondigt, vindt er op 6 september een concert van de groep Pidancet plaats. Van tevoren nodigen wij u van harte uit voor een tweede aanloop voor onze ledenvergadering.

Uit het grensgebied Duitsland - België - Nederland komend, heeft zich uit liefde voor het Franse chanson een drietalige pop-melange ontwikkeld, wiens hart de poëzie is, want bij Pidancet zijn de tekstens und hun inhoud wezenlijke bestanddelen van de compositie.

Eddie Pidancet (text, compositie, gezang, gitaar) samen met de muzici HeJoe Schenkelberg (accordeon, piano, synthesizer) en Hüsnü Erim (drum), wandelen tussen de grenzen van de culturen en talen van het drielandenpunt, soms met stijl en diepgang, soms ritmisch en snel.

Programma:

17.30u Ledenvergadering
19.00u Concert

Agenda van de ledenvergadering:

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Verslag over de bestuursactiviteiten
 3. Financieel verslag
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Decharge van de penningmeester
 6. Decharge van het bestuur
 7. Bestuursverkiezingen
  • Herkiezing vicevoorzitter
  • Verkiezing assessoren
 8. Activiteiten in 2019
 9. Rondvraag

Onze vicevoorzitter, Wim Horsch, stelt zich herkiesbaar na zijn ambtstermijn van drie jaar. Helaas treden twee assessoren, Ger Essers and Christina Baluch, terug, nadat zij deze functie vele jaren hebben bekleed. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe assessoren. Heeft u interesse, ons bestuur te versterken of wilt u zich over het werk van het bestuur informeren, neem dan contact op via het contactformulier (ontvanger: bestuur) contacteren. Wij verheugen ons over uw interesse.

Aanmelden:

Zowel voor de ledenvergadering als ook voor het concert is geen aanmelding nodig. Deelname aan het concert is voor leden van de DNG kostenloos, niet-leden betalen €5 entree.

Adres:

De Kopermolen bevindt zich aan het Von Clermontplein 11 in Vaals.