20 april 2020: Ledenvergadering 2020

Op 20 april vindt onze ledenvergadering plaats. Van tevoren willen wij met u, onze leden, discussiëren over de toekomst van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft

We hebben in de laatste jaren diverse meer of minder succesvolle activiteiten georganiseerd, over verschillende thema's en in diverse vormen, van voordrachten tot busreizen. Daaruit wordt duidelijk, dat het steeds moeilijker is om enerzijds succesvolle, druk bezochte activiteiten te organiseren en anderzijds mensen te vinden, die in het bestuur of daarbuiten willen helpen de activiteiten en daarmee de vereniging mede vorm te geven. Naar onze mening missen we een duidelijke lijn wat deze vereniging wil bereiken, wat doel en visie zij. Verder willen wij graag een open gesprek met u, of een vereniging zoals de Deutsch-Niederländische Gesellschaft nog nodig is. Laat daarbij duidelijk zijn dat het in ieder geval niet ons doel is, de vereniging op te heffen. Als echter maar weinig mensen in de vereniging kunnen of willen meewerken en alle activiteiten alleen maar door het bestuur voor de leden worden georganiseerd, dan is dit in deze samenstelling van ons bestuur geen toekomstperspektief voor een vereniging.

Om hierover een duidelijker beeld te krijgen, willen we u van harte uitnodigen om met ons in gesprek te gaan en wel in de vorm van een workshop voor de ledenvergadering. Wij stellen het op prijs als u deze gelegenheid gebruikt om de toekomst van de DNG actief mee vorm te geven.

Programma:

16u

Discussie over de toekomst van de DNG:

 • Introductie van het thema en uitleg over de probleemstelling
 • Verzamelen van ideeën en discussie hiervan onder leiding van een moderator
 • Samenvatting van de resultaten
18u Ledenvergadering
19u Avondeten in het restaurant Palladion

Agenda van de ledenvergadering:

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Verslag over de bestuursactiviteiten
 3. Financieel verslag
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Decharge penningmeester
 6. Decharge bestuur
 7. Bestuursverkiezingen
  • Verkiezing voorzitter
  • Verkiezing penningmeester
 8. Activiteiten in 2020
 9. Rondvraag

Onze voorzitter, dhr. Rehfeld, en onze penningmeester, dhr. Burmester, treden na vele jaren werk voor de vereniging af van hun functies.

Mocht u zich voor één van deze functies kandidaat willen stellen of heeft u interesse, het bestuur als assessor te versterken, dan kunt u per email via het contactformulier met bestuur als ontvanger met ons in contact treden. We verheugen ons over uw interesse.

Routebeschrijving:

De activiteit zal plaatsvinden in het S-Forum van de Sparkasse Aachen, bereikbaar via de ingang in de Kleinmarschierstraße 11-15 in Aken.

Met de bus kunt u uitstappen bij de bushalte Alter Posthof. Met de auto kunt u parkeren in de parkeergarage Parkhaus am Dom, Jesuitenstraße 10.

Aanmelding:

Aanmelden graag tot 15 april 2020 aanmelden:

CAPTCHA image

(Velden met een * moeten ingevuld worden)