22 juni 2020: Ledenvergadering 2020

Ook als de maatregelen steeds verder gereduceerd worden, zo ziet het er op het moment niet naar uit dat een normale ledenvergadering binnenkort zou kunnen plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur besloten, dat we op 22 juni een virtuele ledenvergadering zullen houden. Deze begint om 18u, u kunt vanaf 17.45u inbellen.

Agenda van de ledenvergadering:

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Verslag over de bestuursactiviteiten
 3. Financieel verslag
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Decharge penningmeester
 6. Decharge bestuur
 7. Bestuursverkiezingen
  • Verkiezing voorzitter
  • Verkiezing vicevoorzitter
  • Verkiezing penningmeester
 8. Activiteiten in 2020
 9. Rondvraag

Onze voorzitter, dhr. Rehfeld, en onze penningmeester, dhr. Burmester, leggen - na vele jaren werk voor de vereniging verricht te hebben - hun functies neer.

Mocht u zich voor één van deze functies kandidaat willen stellen of heeft u interesse, het bestuur als assessor te versterken, dan kunt u per email via het contactformulier met bestuur als ontvanger met ons in contact treden.. We verheugen ons over uw interesse.

Aanmelding:

Aanmelden graag tot 14 juni 2020 via het formulier op deze pagina of telefonisch bij Luc Hamers onder het nummer 0049 2404 5969761. De toegangsgegevens voor de Zoom-conferentie zullen wij u enkele dagen voor de activiteit toesturen. Naast een deelname via PC of smartphone (video en audio) is ook inbellen per telefoon (alleen audio) mogelijk.

CAPTCHA image

(Velden met een * moeten ingevuld worden)