27 mei 2019: Ledenvergadering 2019

Op 27 mei a.s. vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit jaar zullen we deze combineren met een rondleiding over de industriegeschiedenis van de regio Aken door de Zinkhütter Hof in Stolberg. Het programma ziet er als volgt uit:

16.30u Rondleiding door de Zinkhütter hof
18.00u Ledenvergadering

Agenda van de ledenvergadering:

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Verslag over de bestuursactiviteiten
 3. Financieel verslag
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Decharge van de penningmeester
 6. Decharge van het bestuur
 7. Bestuursverkiezingen
  1. Herkiezing vicevoorzitter
  2. Verkiezing assessoren
 8. Activiteiten in 2019
 9. Rondvraag

Onze vicevoorzitter, Wim Horsch, stelt zich herkiesbaar na zijn ambtstermijn van drie jaar. Helaas treden twee assessoren, Ger Essers and Christina Baluch, terug, nadat zij deze functie vele jaren hebben bekleed. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe assessoren. Heeft u interesse, ons bestuur te versterken of wilt u zich over het werk van het bestuur informeren, neem dan contact op via het contactformulier met als ontvanger "bestuur". Wij verheugen ons over uw interesse.

Aanmelden:

In verband met de planning verzoeken wij u, zich zowel voor de rondleiding als voor de ledenvergadering aan te melden. Aanmeldingen graag via het contactformulier, met als ontvanger "aanmelding activiteit".

Adres:

De Zinkhütter Hof bevindt zich in de Cockerillstraße 90 in 52222 Stolberg.